Risk Bildirimi

FXORO olarak işlem yapan MCA Intelifunds Limited, Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 126/10 Lisans numarası altında yetkilendirilmiş bir yatırım firmasıdır. Risk bildirimi ve Uyarılar Bildirimi (‘’Duyuru’’) 87(I)/2017 (Kıbrıs Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Piyasa Düzenleme Kanunu) ve Fİnansal Varlıklar Yönergesindeki Avrupa Parlamentosu Piyasaları (AB) 600/2014 (MiFID II – MiFIR) kapsamındadır.

1. RİSK UYARISI

(a) Bu Bildirim, tüm potansiyel müşterilere yöneliktir ve bildirimin, tâbi olan tüm ilgili taraflarca dikkatli okunması gerekmektedir. Bir müşteri, Finansal Varlıklar ve/veya Fark Sözleşmeleri ("CFDs") ile işlem yaptığı zaman Bildiriminin, içerdiği tüm uygulamalar ile riskleri açıklamadığı ve kapsamadığı unutulmamalıdır. Bu bildirimdeki amaç, Finansal Varlıklarla işlem yapıldığında içerdiği riskin niteliğini, genel anlamda açık ve doğru açıklamaktır.
(b) Müşteri, Finansal Varlıkların herbirinin içerdiği riskleri bildiği ve anladığı zaman Müşteri, sadece doğrudan veya dolaylı olarak Finansal Varlık yatırımlarıyla meşgul olmalıdır. Yatırım esnasındaki herhangi bir zamanda veya aksi durumda FXORO, Müşteriye Finansal Varlıklarda veya olası işlemlerde ya da yatırımlarla ilgili olarak hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz. Ayrıca FXORO Müşteriye, yatırım esnasındaki herhangi bir zamanda veya aksi durumda hiçbir şekilde yatırım tavisyeleri vermez.
(c) Kendi kişisel durumları ve mâli kaynaklarını dikkate alarak, FXORO ile işlem hesabı açmadan hem de bireysel bir emir vermeden önce bağımsız olarak dikkatli kararlar almak ve dikkatli hareket etmek müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin FXORO ile işlem hesabı açmadaki riskleri anlamadığı veya bireysel herhangi bir emir verme durumunda, müşteri bağımsız bir finans danışmanından tavsiye ve destek almalıdır. Eğer müşteri herhangi bir finans varlığının içerdiği riskleri hala anlamıyorsa, müşteri işlem yapmamalıdır. (d) Müşterinin,herhangi bir Finansal Varlığın alış ve/veya satışının, kayıp ve zarara maruz kalan büyük bir risk teşkil ettiğini bilmesi gerekir ve Müşteri, bu riski almaya gönüllü olması gerektiğini kabul etmelidir.

2.GENEL RİSKLER

FXORO, aşağıda kısmen belirtilen riskleri açıklar ve müşteriyi uyarır:
(a) Müşteri portföyünün başlangıç sermayesi ve/veya değeri ve/veya müşterinin herhangi bir Finansal Varlığa yaptığı yatırm FXORO tarafından garanti edilmez,edilemez.
(b) Müşteri, Finansal Varlıklardaki herhangi bir yatırımının değerinin aşağı ve yukarı olarak dalgalanabileceğini ve FXORO tarafından herhangi bir zamanda sunulabilen herhangi bir bilgiyle beraber(aksine veya başka) herhangi bir zamanda değer kaybeden bir varlığın da olabileceğini kabul eder.
(c) Müşteri, bir Finansal Varlığın önceki performasıyla alakalı bir bilginin onun şimdiki ve gelecekteki performansı hakkında hiçbir şekilde garanti vermediğini kabul eder. Tarihsel veri kullanımının bir bağlayıcılığı yoktur ya da bilgi anlamına gelen Finansal Varlıkların şu anki ve/veya gelecekteki performansıyla ilgili olarak güvenli tahmin sunmaz.
(d) FXORO Müşteriye, spekülatif niteliği olabilecek FXORO'nun ilgili hizmetleri aracılığı ile herhangi bir işlemin gerçekleşebileceğini belirtir. Müşteri, kısa zamanda büyük kayıplarların meydana gelebileceğinden haberdardır.
(e) Müşteri, Finansal Varlıkların hemen likide olamayacağı durumların olduğunu kabul eder (örneğin düşük talebin sonucu). Ayrıca müşteri, bu durumlarda ne belirtilen Finansal Varlığı satacak konumda olabilir ne değerleri hakkında bilgi edebilir ne de onlarla ilişkili risklerin kapsamını arttırabilir.
(f) Finansal Araçlar, Müşterinin ikamet ettiği ülkenin para birimi dışında bir para biriminde işlem gören yerlerde, döviz kurundaki herhangi bir değişiklik Finansal İşlemlerin değeri, fiyatı ve performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
(g)FXORO, burada müşteriye, yabancı piyasalarda işlem gören Finansal Varlıkların müşterinin ikamet ettiği ülkedeki olağan risklerden farklı ve/veya daha büyüğüne yol açabileceğini belirtir. Yabancı piyasalardaki işlemlerdeki kâr ve zarar ihtimali, döviz kurundaki dalgalanmalardan da etkilenebilir.

(h)Müşteri, Türev Finansal Varlıkların (vadeler, ileri yönler, swaplar, CFD'ler, NFD'ler gibi) döviz kurları, emtialar, hisse senetleri endeksi veya kendilerinin özel varlıklarıyla adlandırılan hisse fiyatlarındaki değişikliklerde kâr etme şansını arttırabilecek olan teslim edilemeyen spot işlemler olabileceğini kabul eder. FXORO Müşteriye, Türev Finansal Varlığının, ilgili esas aracın fiyatından doğrudan etkilenebileceğini belirtir.
(i) Müşteri burada, tamamiyle yaptığı yatırımdaki kaybetme riskini, herhangi bir ek komisyonu ve diğer giderler taahhukukunu üstlenmeye niyetli olmadıkça Türev Finansal Varlıkları almaması konusunda uyarılır.
(j) Müşteri, FXORO'nun ve/veya bir Bankanın ve/veya FXORO tarafından kullanılan bir Broker iflasının, Müşterinin pozisyonlarının isteklerine karşı kapatılması ile sonuçlanabileceğini kabul eder.
(k) Müşteri, belirli piyasa koşullarında bir emrin uygulanmasının zor veya imkansız olabileceğinden haberdardır. Ayrıca FXORO Müşteriye, müşteri çıkarlarına aykırı durum olabilecek Bankalar ve Brokerlar vasıtasıyla işlem yapabileceğini belirtir.
(l) Müşteri, işlem esnasında bir fiyatın her zaman aynı kalmayarak para birimleri işlemlerinin oldukça düzensiz ve seyrek olduğunu kabul eder.
(m) Müşterinin dikkati açıkça bu para birimlerine çekilir ve müşteri, karşı tarafın yokluğundan dolayı alınabilecek bir fiyattaki işlemleri etkilemenin zor olabileceği konusunda uyarılır.
(n) Müşteri, döviz işlemi ile ilgili riskler, online işlem tarafından elenmez, uygunluk veya yeterlilik ne olursa olsun bu işlem durumunun sağlanabileceğini bilir.
(o) Önceki belirlenen fiyatından tamamen farklı olan döviz piyasasının fiyat seviyelerinde açabilecek olan önemli makroekonomik rakamlar, haftasonunda, hafta başında, bir iş gününde veya diğer bir zamanda gerçekleşebilecek ekonomik veya siyasi haberlerin açıklanmasının ardından oluşan hareketler müşteri tarafından izlenir. Müşteri, bu belirlemelerden oldukça farklı olan fiyatlarda uygulatabilen yeni pozisyonlar ve/veya açık pozisyonları korumak için verilmiş emrileri uygulayabilen söz konusu hareketler üzerinde önemli ölçüde risk oluşturabileceğini kabul eder

3.ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİ

(a) FXORO, işlem hususunda müşterinin yükümlüğünü karşılayıp (örn.ilk mark gereksinimi) teminat sağlamak için veya o kişiyle veya işlem etkisi boyunca Müşteriden aldığı parayı üçüncü tarafa(örn banka) kontrol etmesi veya tutması için aktarabilir. FXORO’nun, Müşteriden paranın geçeceği herhangi bir üçüncü taraf ile ilgili ihmaller ve eksiklikler ile alakalı bir sorumluluğu yoktur.
(b) FXORO’nun parayı aktaracağı üçüncü taraf, onu alt hesapta tutabilir be Müşterinin parasını üçüncü tarafından parasından ayırmak mümkün olmayabilir.Söz konusu üçüncü tarafla ilgili olarak iflası veya benzer başka bir durumda FXORO’nun, sadece Müşteri adına üçüncü şahıslara karşı adî alacakları olabilir ve Müşteri, FXORO’nun üçüncü taraftan aldığı paranın ilgili hesaba ait iddialar ileMüşteri taleplerini karşılamada yetersiz olduğuriskine maruz kalır. FXORO, herhangi birkayıp ile sonuçlanacak sorumluluğu ve mesuliyeti kabul etmez. (c) FXORO, müşteri parasını bu para ile ilgili olarak satın hakkını, haczi ve güvenlik faizi olabilecek emanetçiyle yatırabilir.
(d) Şirketin anlaşabileği bir banka veya brokerın Müşterinin çıkarının tersi yönünde çıkarları olabilir.
(e) İşlem Sinyallerinde yer alan görüşlerin, FXORO tarafından yapılmadığı ve FXORO'nun herhangi bir görüşünü teşkil etmediği, ancak önceden bildirilmeksizin değişebilen ve açık veya kapalı, dolaylı veya doğrudan bir finansal varlığa ilişkin yatırım tavsiyesi, önerisi veya yatırım stratejisi olarak ele alınmaması gereken bağımsız üçüncü tarafın mevcut görüşünü yansıttığı unutulmamalıdır.

4.ÖZELLİKLE CFD İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ RİSKLER

CFD'ler, CDF'lerle ilgili olan varlığın esas değerinden türemiş olan türev finansal varlıklardır. Türevsel finansal varlıklar ve ilgili piyasalar, oldukça hareketli olabilir.
CFD'lerin fiyatları ve esas varlık, FXORO veya Müşteri tarafından kontrol edilemeyen hızla ve geniş aralıklarla dalgalanabilir ve öngörülemeyen olayları ve değişiklikleri yansıtabilir. Kesin piyasa koşullarında, Müşterinin kayıplara neden olan belirtilen fiyat emrinin uygulaması imkansız olabilir. CFD'lerin fiyatları, ilgili piyasa yerinde hakim olan psikolojik özellikleri, ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olaylar, zirai, devletsel ticari ve işlem programı ile politikaları, değişen arz ve talep ilişkileri ile diğer durumlardan etkilenebilir.

5. KRiPTO PARA BİRİMLERİNDEKİ CFD’LER İLE İLGİLİ RİSKLER

(a) Müşterilerin, Kripto Para Birimlerindeki CFD’lerin MiFID ve/veya herhangi bir AB Tüzüğü tarafından Finansal Varlıklar olarak tanınmadığını bilmesi gerekir. Bundan dolayı müşteriler, şirket tüzüğünde yer alan yatırım hizmetleri kapsamının dışına çıktıklarının farkında olmalıdır. Ayrıca müşteriler, Kripto Para Birimleri ve/veya Kripto Para Birimlerindeki CFD’ler ile igili herhangi bir hizmete dayalı Yatırımcı Tazminat Fonu’ndan koruma ve/veya tazminat alma ve Kıbrıs Finans Ombudsman’ına Kripto Para Birimlerindeki CFD’lere işlem yapma ile ilgili olarak herhangi bir şikayet bildiriminde bulunma/sunma hakkına sahip değildir.
(b) Kripto Para Birimlerinin fiyatları ve bu fiyatlara dayalı CFD’lerin, piyasa koşullarının genel durumuna bakılmaksızın volatilitesi yüksektir ve hızla dalgalanabilir, aralığı açılabilir ve kısa sürede tüm yatırım sermayesinin kaybedilmesine neden olabilir. Kripto Para Birimleri, yüksek volatiliteye sahip finansal varlıkları karmaşık etkiler.
Kripto Para Birimlerine bağlı CFD’lerle işlem yapmak için kaldıraç limiti 5:1 olarak belirlenmiştir. Bu tür varlıklarda işlem yapmak büyük ölçüde risk içerir ve kısa sürede tüm yatırım sermayenizi kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenden dolayı, onlar herkes için ideal bir yatırım olmayabilir.
(c) Lütfen bu varlıklarda işlem yapmanın içerdiği tüm riskleri unutmayın ve gerekli görüldüğü takdirde bağımsız bir finans danışmanına danışarak tavsiye isteyin. İşleme başlamadan önce şirketin ürünleri ile ilgili işlemlere bağlı olarak finansal hedeflerinizi, becerilerinizi, bilgi ve deneyiminizi göz önünde bulundurun.
(d) Bu risk uyarısını okuyarak bunu onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Kripto Para Birimlerindeki CFD’lerde işlem yapmak ile ilgili yatırım kararlarında yer alan belirli riskler hakkında şirket tarafından bilgilendirildiniz. Ancak yine de bu belgenin içerdiği bilgilerin, Kripto Para Birimlerindeki CFD’lerde işlem yapmak ile alakalı tüm riskleri ve diğer önemli hususları açıklamadığı ve belirtmediği göz önünde bulundurulmalıdır.

6. ÜCRETLENDİRME VE VERGİLER

(a) Müşteriye kişisel koşullarındaki değişiklikler, mevzuattaki değişikliler ya da herhangi bir faktörün, müşterinin finansal araçlardaki işlemlerinin vergiye veya başka herhangi bir ücretlendirmeye tabi olabileceği yönünde bir risk oluşturabileceği tavsiye edilir. FXORO, müşterinin herhangi bir vergiye ve ücretlendirmeye tabi olmayacağını taahhüt etmez. Müşteriye, işlemleriyle ilgili olarak tahakkuk ettirilecek herhangi bir vergi veya diğer yükümlülüğün müşterinin kendi sorumluluğu olduğunu belirtmektedir.
(b) FXORO müşteriye işlem yapmaya başlamadan önce, müşterinin sorumlu olacağı tüm komisyonların ve diğer masrafların ayrıntılarını almasını şiddetle tavsiye eder. Para cinsinden ifade edilmeyen suçlamalar söz konusu olduğunda (örneğin; spread farkı), müşteri bu tür suçlamaların ne olduğu konusunda tam olarak bilgilendirildiğinden emin olmak için, uygun örnekler de dahil olmak üzere yazılı bir açıklama talep etmelidir. Mevcut düzenlemelere uygun olarak, FXORO’nun müşterinin parasını, diğer müşterilerden ve ayrıca FXORO’nun kendi hesaplarından ayrılan bir hesapta tutması gerekebilir. Müşteri, ona tam koruma sağlanamayacağı konusunda açıkça uyarılmıştır.

7. TEKNİK RİSKLER

(a) Müşterinin, elektronik sistemde işlemler yapması halinde müşteri sistemle ilişkili olabilecek (yazılım ve donanım Internet/Sunucu hatası dâhil) risklere maruz kalabilir. Herhangi bir sistem hatası sonucu, emrin ya hiç ya da talimatlar doğrultusunda verilmediğinden kaynaklanabilir. FXORO, bu tür hata durumlarında sorumluluk taşımayacak/taşımazdır.
(b) Müşteri, bilgi, iletişim , elektronik ve diğer sistemlerin yetersizliğinin neden olduğu mâli kayıp risklerinin sorumlusu olduğundan haberdardır.
(c) Yetkili üçüncü tarafların elektronik adresler, elektronik iletişim ve kişisel veri gibi bilgilere erişiminde interneti veya diğer ağ iletişim olanakları, telefon, ya da herhangi bir diğer elektronik araçları kullanarak FXORO ve diğer taraf arasında bahsedilen iletildiğinde FXORO'nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
(d) Müşteri, e-posta ile iletilen şifresiz bilgilerin herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunmadığını kabul eder.
(e) Müşterinin İşlem Platformu veya telefonla bağlantısında sorunlar olduğu zaman müşteri, aşırı işlem akışını kontrol etmelidir.
(f) Müşteri internetin, kesinti, iletim kesintisi, yazılım ve donanım arızası ile bağlantısının kesilmesiyle sınırlı olmaksızın FXORO Websitesine ve/veya İşlem Sistemine erişimini etkileyecek olaylarla karşılaşabileceğini kabul eder. FXORO, Müşterinin FXORO Websitesi ve/veya İşlem Sistemine erişememesi, gecikme veya Emir ya da İşlemlerdeki gönderim hatasından kaynaklanabilecek kendi kontrolü dışında ya da başka kayıplar, maliyetleri yükümlülükler veya maliyetler için ( sınırlama olmaksızın kâr kaybı da dâhil olmak üzere) bu tür olaylardan kaynaklanacak herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.
(g) FXORO, bir İnternet Hizmet Sağlayıcısı değildir ve internet bağlantılarındaki hatalardan veya kamu elektrik şebekesi arızaları ya da hacker saldırılarından dolayı kendi müşterileriyle ilgili herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmediği için sorumlu tutulamaz.
(h) Müşteri, elektronik platformda işlem yaptığında, diğer şeyler arasında bir sonuç olabilecek mâli kayıp riskini de üstlendiği konusunda uyarılır:

• Müşterinin cihazlarındaki, yazılımındaki hata ve bağlantıdaki kalitesizlik;
• FXORO'nun veya Müşterinin donanım ya da yazılım hatası, arıza ve yanlış kullanımı;
• Müşterinin cihazının hatalı çalışması Müşteri tarafından kaynaklanan yanlış ayar;
• Müşteri kaynaklı geç güncellemeler.
(i) Bilgisayar donanımı, veri ve ses iletişim ağlarının kullanımı ile bağlantılı olarak, FXORO'nun kayıpla sonuçlanacak hiçbir sorumluluğunun olmadığı durumlarda Müşteri, diğer risklerle beraber aşağıdaki riskleri de göze alır:
• Müşteri, sağlayıcı veya müşteriye hizmet veren iletişim operatör (sesli iletişim de dâhil) tarafından kaynaklanan aygıttaki elektirik kesintisi.
• Müşteriyi ve sağlayıcıyı (iletişim operatörü) bağlayan iletişim kanallarının fiziksel hasarı (tahribat), sağlayıcı ve müşterinin bilgi veya işlem sunucusu.
• Müşterinin kullandığı kanallar aracılığı ile iletişim kesintisi (kabul edilemez düşük kalite) veya sağlayıcının kullandığı kanallar veya müşterinin kullandığı iletişim operatörü(sesli iletişim dâhil).
• Müşteri tarafındaki gereksinim ayarları ile hata veya uyumsuzluk.
• Müşteri Tarafının Zamansız Güncellemesi
• Telefon ( ev veya cep telefon hatları), sesli iletişim aracılığıyla işlemler
gerçekleştirildiğinde, iletişim kalitesi sorunları ve iletişim kanalı yüklerinden dolayı FXORO'nun aracılık hizmet bölümünden bir çalışanına ulaşmaya çalışırken, Müşteri tarafından kaynaklanan arama sorunu riskiyle karşı karşıyadır.
• İletişim kanallarının, donanım ve yazılımın kullanımı, FXORO Müşterisi tarafından (metin mesajları dâhil) iletinin olmayan alım riskini oluşturur.
• Telefon ile işlem yapma, bağlantıdaki aşırı yüklenmeden dolayı gecikebilir.
• Arıza veya müşteri tarafını da içeren işlem sisteminin (platform) işlerliğinin olmaması.
• FXORO tarafından kullanılan iletişim kanalları aracılığı ile iletişim kesintisi (kabul edilemeyecek düşük kalite), özellikle üçüncü şahıslar tarafından kullanılan, iletişimdeki fiziksel hasar (tahribat).

8.KAYMA

Piyasadaki dalgalanma, aşırı piyasa hareketinden dolayı fiyat çok fazla pip uzakta olduğu için emir yürütmenin zor olduğu durumları meydana getirebilir. Yatırımcının belli bir fiyatı uygulamak istemesine rağmen piyasa önemli ölçüde hareketlenmiş ve emir bir sonraki en iyi fiyattan ya da uygun fiyattan uygulanmış olabilir. Buna benzer olarak, yeterli likidite istenilen oranda tüm işlemleri uygulamazsa artmış hacim kayma ile sonuçlanabilir.
Bir kere durma gerçekleşirse, bu En İyi piyasa emri haline gelir ve belirli bir verilen fiyatta uygulanma garantisi taşımaz. Bundan dolayı dur emirleri, piyasa koşullarına bağlı olarak kaymaya maruz kalabilir.
Buna rağmen FXORO, müşterilerin emirlerinin en iyi piyasa değerini karşılayabilmesi için dünyanın en büyük fiyat sağlayıcılarından bazılarıyla yakın ilişkiler içindedir. FXORO, bir veya iki fiyat sağlayıcının geniş spreadler verebileceği veya hiç fiyat teklifinde bulunmayacağı zaman özellikle dalgalı piyasalarda fiyat emrindeki kaymadan sorumlu olmayacaktır.

9. İŞLEM PLATFORMU

Müşteri, canlı oran göstergelerinin tek güvenilir kaynağının canlı Sunucu bildirimi olduğunu kabul eder. Müşteri, müşteri taraflı canlı oran göstergelerinde müşteri ve sunucu arasındaki bağlantının bir yerde kesilebileceği ve onların bazılarının müşteriye ulaşamayacağından dolayı güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığı için uyarılır. Müşteri, emir koyduğunda/değiştirdiğinde/pencereyi sildiğinde ya da pencereyi açma/kapamada, sunucuya giden talimatın iptal edilmeyeceğini kabul eder.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Bir mücbir sebep meydana geldiğinde, müşteri mâli kayıp riskini kabul eder.

Ferâgatnâme

“Uluslararası finasal piyasalardaki İşlemlerle ilgili Risk Bildirimini okudum ve anladım ve bu vesile ile Şirketin ve/veya üçüncü tarafın marj gereksinimleri de dâhil olmak üzere yukarıda bahsedilen riskleri kabul ediyorum.”

11. DİL

Şirketin orjinal dili İngilizce’dir. Yasal gereklilik ve kolaylık sağlamak amacı ile çevirisi sağlanmıştır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.